Agenda

 

  • 17 december 2023    Kerstoptreden Blokhuispoort te Leeuwarden

  • 05 november 2023  Optreden 25 jaar First Beat Theater de Bres, Schoolstraat 4 te Leeuwarden

  • 01 oktober 2023       Jubileumconcert 25 jaar First Beat de Bidler te Wergea

  • 11 juni 2023               Lokaal Vocaal

  • 30 juni 2023             Trouwfeest Park Hotel Tjaarda

  • 2 juli 2023                 Anne Famkes Pleats