De Vereniging

Op dit moment zijn er 4 stemgroepen. Sopraan, Mezzo, Alt en Barriton/Tenor. Mannen zijn altijd schaars in een koor, maar zeker belangrijk! Juist omdat First Beat een gemengd koor is, en dat wil blijven zijn we altijd op zoek naar enthousiaste mannen!! Ook zijn dames natuurlijk altijd welkom.

De filosofie
Het uitgangspunt van First Beat is de integratie van popmuziek in de oer-Hollandse praktijk van de koorzang. Naast het gewijde en het klassieke repertoire bestaat er onmiskenbaar behoefte aan vocale vertolking van het eigentijdse repertoire. Anders gezegd: veel mensen vinden het leuk om moderne muziek te zingen. Voor deze ambitie wil First Beat een hoogwaardig platform zijn. Overigens is de toename van het aantal mensen dat graag popmuziek zingt niet een trend die zich exclusief in Leeuwarden voordoet. Ook in steden als Groningen, Rotterdam en Nijmegen zijn popkoren actief en hun succes bewijst dat “Music was my first love and it will be my last, music of the future and music of the past” (John Miles).

De groei
First Beat is gegroeid van 14 leden bij de start in 1997 tot een koor van ruim 30 leden op dit moment. Zonder dat er nog echt op (leden)-wervende wijze aan de weg is getimmerd, verspreidt de reputatie van het koor zich in hoog tempo over de stad. Het aantal optredens is evenredig toegenomen: bij diverse gelegenheden geeft First Beat acte de présence, hetgeen als regel enthousiaste en positieve publieksreacties oplevert.

De ontwikkeling
Zangtechnisch wordt enerzijds gewerkt aan een uitbreiding / aanpassing van het repertoire, aan een voortdurende verbetering van de vocale technieken en creativiteit. Onder leiding van Wilco Kloosterman wordt geconcentreerd geoefend op intonatie en klankzuiverheid, articulatie en expressie, ritme en timing, contrapunt en harmonie. Bovendien worden alle nummers (thuis) bestudeerd m.b.v. bladmuziek en met ingezongen muziekbestanden vanaf onze website.

De dirigent
Popkoor First Beat staat sinds februari 2020 onder leiding van Wilco Kloosterman. Wilco uit Leeuwarden begon zijn muzikale loopbaan op achtjarige leeftijd bij muziekvereniging “De Lofstem” te Sumar (Friesland).
Op zijn negentiende begon hij aan de vooropleiding van de Christelijke Hogeschool voor de kunsten “Constantijn Huygens” (nu ArtEZ) te Zwolle.
Hier volgde hij de studies HaFaBra-directie en Trombone lichte muziek. Hij was actief als trombonist in diverse jazz-, latin- en gospelformaties
en was docent “Koper” bij verschillende muziekverenigingen.
Als dirigent leidde hij enkele brassbands en fanfare orkesten, maar al snel bleek zijn hart te liggen bij (gospel)koren. We ervaren Wilco als een gedreven, muzikale dirigent, die het beste uit ons koor weet te halen!